Informatii Generale Autorizare/Reautorizare ANRE toamna 2014

Stiri, evenimente, actiuni organizate de AREL

Informatii Generale Autorizare/Reautorizare ANRE toamna 2014

Mesajde mr marinel » Lun Aug 25, 2014 8:24 pm

Informatii Generale pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.

Informatii de pe http://www.anre.ro/ro/energie-electrica ... i-generale

Desfasurarea activitatii de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice, se realizeaza de catre ANRE in baza "Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice,", denumit in continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publicat in MO nr. 152 din 21 martie 2013.
A.INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A ELECTRICIENILOR

A1I.Inscrierea la examen
Documentele necesare pentru inscrierea la examenul de autorizare sunt:
a) Cererea de autorizare insotita de documentele Informatii Profesionale, Detaliile privind lucrarile realizate si Pagina de informatii anexate cererii de autorizare, intocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C si D, la prezentul Regulament; (puteti regasi modelul de cerere in subsolul acestei pagini),
b) Copie a actului de identitate,
c) Copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala,
d) Document care atesta recunoasterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesionala pe teritoriul României, emis in conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice straine,
e) Copia integrala a carnetului de munca, care sa ateste experienta profesionala in domeniul in care se solicita autorizarea, acolo unde este cazul, şi/ sau, dupa caz, a raportului per salariat din Registrul de Evidenţa a Salariaţilor comunicat la ITM;
f) Document care atesta absolvirea unui curs de pregatire teoretica in conformitate cu obligatia precizata la Art. 25) si Art. 37) din Regulament;
g) Copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare.

II. Pentru acceptarea la examenul de autorizare:
a) Cererea de autorizare si documentele Informatii Profesionale, Detaliile privind lucrarile realizate si Pagina de informatii sunt intocmite in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 1 punctele A, B, C si D, la prezentul Regulament,
b) Documentatia inclusa in dosar este completa,
c) Candidatul demonstreaza ca are experienta profesionala minima in domeniul instalatiilor electrice, pentru calificarea profesionala proprie, in conformitate cu prevederile Art. 30), Art. 31) si Art. 32) din Regulament.
Pentru detalii privind conditiile de calificare si experienta profesionala, va rugam consultati Regulamentul.

III. Organizarea si tematica examenului de autorizare
Examenele de autorizare se organizeaza, de regula, de 2 ori/an, in sesiuni de primavara si toamna. ANRE publica cu cel puţin 10 zile lucratoare inainte de data la care incep inscrierile, Anuntul privind organizarea si desfasurarea examenului.
Tematica de examen, precum si exemple de intrebari/ probleme de examene sunt publicate pe site-ul ANRE la capitolul Legislatie/ Autorizare electricieni

IV. Inregistrarea cererilor de autorizare
Cererile de autorizare insotite de documentele precizate mai sus, se transmit catre ANRE, in perioada de inscriere (stabilita pentru fiecare sesiune, conform detaliilor din Anuntul publicat de ANRE). Inregistrarea cererii si a documentelor anexate se face:
- fie direct de solicitanti la sediul ANRE, Demisol, Birou unic (Registratura);
- fie se transmit prin serviciul posta catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Str. Constantin Nacu, Nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA.
In Anuntul publicat de ANRE cu ocazia organizarii fiecarei sesiuni, se mentioneaza data limita de inscriere.

V.Plata tarifului de autorizare se face:
- fie direct la casieria ANRE pe baza facturii intocmite de Serviciul financiar-contabilitate cu ocazia inregistrarii cererii de autorizare,
- fie prin ordin de plata in contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848. In acest caz, Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscala, dupa verificarea existentei in extrasul de cont a sumei achitate.
- fie prin mandat postal in contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848. Si in acest caz, Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscala, dupa verificarea existentei in extrasul de cont a sumei achitate.
In toate cazurile, solicitantii trebuie sa includa in dosar o copie a chitantei/ ordinului de plata/ mandatului postal.
Tarifele in vigoare (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 95 /2013 , MO 821/23.12.2013) sunt:

Tip autorizare / Tarif (lei)

Gradul I 250

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B 250

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I) 125

Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B 350

Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B 175

Verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice 125

Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de instalatii electrice 125

Expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice 175

Emiterea unui duplicat al legitimatiei de electrician autorizat 30

NU SE PERCEPE TVA
Sumele incasate de Autoritatea competenta nu se restituie:
a)candidatului care nu se prezinta la Examenul la care a fost acceptat,
b)candidatului care nu promoveaza Examenul de autorizare,
c)candidatului care a fost acceptat pentru a sustine Examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea inregistrata la Autoritatea competenta,
d)solicitantului care nu indeplineste conditiile de participare la Examen, inclus in lista intocmita dupa transmiterea completarilor şi clarificarilor solicitate de Autoritatea competenta.
Candidatul care nu poate participa la Examenul la care a fost acceptat, poate solicita Autoritatii competente,in scris, cu cel puţin 3 zile anterior datei de desfasurare a Examenului reprogramarea participarii la Examenintr-un alt centru de examinare, in cadrul aceleiasi sesiuni sau in urmatoarea sesiune de examinare organizata de Autoritatea competenta, o singura data.
Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, pâna la data publicarii listei tuturor candidatilor (solicitantii care indeplinesc/ nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament pentru a participa la examen), prevazuta la pct. (7) din Anexa 3-3.1.1 din prezentul Regulament.
A2 Prelungirea valabilitatii calitatii de electrician autorizat
Prelungirea valabilitatii calitatii de Electrician Autorizat, pentru acelasi grad/ tip de autorizare, poate fi solicitata in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea legitimatiei detinute, emiterea legitimatiei deElectrician Autorizat urmand a fi procesata in cadrul sesiunii respective.
Documentele care se depun in cazul acestei solicitari cuprind:
a) Cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte experienta profesionala de lucru a solicitantului, astfel cum este definita la Art. 31) din prezentul Regulament,
b) Dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, având o durata de minim 20 ore,
c) Aviz corespunzator de medicina a muncii,
d) Copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare mentionat la pct. V, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat gradul/ tipul respectiv, detinute.

B INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A VERIFICATORILOR DE PROIECTE in domeniul instalatiilor electrice

B1 Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de verificator de proiecte trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament,
b) copia legitimatiei de electrician autorizat,
c) copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare prevazute la Art. 30) CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Regulament,
d) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,
e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul A, mentionat la pct. V.

B2 Prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte
Prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia. Documentele necesar a fi depuse in cazul acestei solicitari cuprind:
a) cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte realizarea documentatiilor de proiectare pentru lucrari in domeniul supus autorizarii, in corelare cu prevederile Art. 31) din prezentul Regulament, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenta a proiectelor verificate pe perioada de detinere a calitatii de verificator de proiecte, intocmit in conformitate cu modelul prezentat in Anexa nr. 8 a Regulamentului, precum si un numar minim de 5 fise aferente fiecarei documentatii verificate din aceasta perioada, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
b) copia legitimatiei de electrician autorizat,
c) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,
d) aviz corespunzator de medicina a muncii,
e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul A, mentionat la pct. V.

C INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUTIA in domeniul instalatiilor electrice

C1Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de responsabil tehnic cu executia trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament,
b) copia legitimatiei de electrician autorizat,
c) copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare prevazute la Art. 30) CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Regulament,
d) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,
e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca responsabil tehnic cu executia, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimaţiei de electrician autorizat tipul B, mentionat la pct. V.
C2Prelungirea valabilitatii calitatii de responsabil tehnic cu executia
Prelungirea valabilitatii calitatii de responsabil tehnic cu executia poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia. Documentele necesar a fi depuse in cazul acestei solicitari cuprind:
a) cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte realizarea documentatiilor de proiectare pentru lucrari in domeniul supus autorizarii, in corelare cu prevederile Art. 31) din prezentul Regulament, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenta a lucrarilor de instalatii electrice pe care le-a coordonat tehnic pe perioada de detinere a calitatii de responsabil tehnic cu executia, intocmit in conformitate cu modelul prezentat in Anexa nr. 9 a Regulamentului, precum şi un numar minim de 5 fise aferente fiecarei lucrari de instalatii electrice coordonate in aceasta perioada, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
b) copia legitimatiei de electrician autorizat,
c) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,
d) aviz corespunzator de medicina a muncii,
e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca responsabil tehnic cu executia, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul B, mentionat la pct. V.
D INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A EXPERTILOR TEHNICI DE CALITATE SI EXTRAJUDICIARI in domeniul instalatiilor electrice
D1Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciar trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament,
b) copia legitimatiei de electrician autorizat,
c) copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare prevazute la Art. 30) CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Regulament,
d) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,
e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate si extrajudiciar, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimaţiei de electrician autorizat tipul A+B, mentionat la pct. V.
D2Prelungirea valabilitatii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar
Prelungirea valabilitatii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia. Documentele necesar a fi depuse in cazul acestei solicitari cuprind:
a) cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte verificarile de proiecte si de lucrari de instalatii electrice pentru care a avut responsabilitati directe privind calitatea, precum si contributii la inlaturarea unor neajunsuri ivite pe parcursul derularii lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, la care se vor anexa extrase din registrul de evidenta a expertizelor tehnice de calitate efectuate, intocmit in conformitate cu modelul prezentat in Anexa nr. 10 aRegulamentului, precum si un numar minim de 5 fise aferente fiecarei lucrari de expertizare din aceasta perioada, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
b) copia legitimatiei de electrician autorizat,
c) dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore,
d) aviz corespunzator de medicina a muncii,
e) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate si extrajudiciar, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul A+B, mentionat la pct. V.

Informatii

Tel: 021-3278137, 136, 147, 148 si 021-3278104,
Fax: 021-3278170

Ordinul 11-2013 http://www.anre.ro/download.php?f=gK99h ... rLbbvbY%3D

Model Cerere ANEXA 1-candidat http://www.anre.ro/download.php?f=fqaEi ... rLbbvbY%3D
Model Cerere ANEXA 2-angajator http://www.anre.ro/download.php?f=fqaEh ... rLbbvbY%3D
mr marinel
Administratorul site-ului
 
Mesaje: 318
Membru din: Dum Aug 23, 2009 11:00 am
Localitate: Bucuresti Romania

Înapoi la Anunturi AREL

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Toate drepturile rezervate ASOCIATIA ROMANA A ELECTRICIENILOR. Copyrights 2017