EDITIE JUBILIARA A CONCURSULUI NATIONAL ELECTRICIANUL ANULUI

Stiri, evenimente, actiuni organizate de AREL

EDITIE JUBILIARA A CONCURSULUI NATIONAL ELECTRICIANUL ANULUI

Mesajde mr marinel » Dum Sep 22, 2013 10:25 am

EDITIE JUBILIARA a-V-a DIN CADRUL CONCURSULUI NATIONAL ELECTRICIANUL ANULUI.
„Concurs Naţional Electricianul Anului 2013”Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:
- Competiţie deschisă – asigurarea accesului liber şi egal de participare la concurs a oricărei persoane care întruneşte condiţiile stabilite de regulament.
- Competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai bine pregatiti electricieni în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;
- Imparţialitate – aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor unice de selecţie;
- Transparenţă – prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate.

Concursul are ca scop si obiective:
- Afirmarea breslei la nivel naţional prin creşterea calităţii pregătirii profesionale;
- Recunoaşterea publică a valorilor breslei.
- Stimularea competitivitati profesionale a celor care activeaza in domeniul electric;
- Evaluarea competentelor si performantelor specifice la nivelul domeniului de activitate;
- Cunoasterea si popularizarea la nivel national a celor mai competitive realizari profesionale;
- Promovarea schimbului de experienţă.

Organizatorul Concursului Naţional "Electricianul Anului 2013" este Asociatia Romana a Electricienilor – AREL, http://www.arel.ro

Partener în desfăşurarea „Concursului Naţional Electricianul Anului 2013” si sponsor principal, este firma SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA, http://www.schneider-electric.com

Concursul se desfăsoară în perioada 1 octombrie - 22 noiembrie 2013 şi are doua etape :
1. Etapa 1 – Etapa naţională, între 1 octombrie – 15 octombrie 2013
2. Etapa 2 – Etapa finală, desfăşurată pe 22 noiembrie 2013

REGULAMENTUL OFICIAL
„Concursului Naţional Electricianul Anului 2013”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1.1. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director AREL.
Art.1.2. Prezentul Regulamentul stabileşte:
a) procedura de organizare şi desfăşurare a Concursului National Electricianul Anului
b) condiţiile de participare la concurs;
c) modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor de evaluare.
Art. 1.3. Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:
- Competiţie deschisă – asigurarea accesului liber şi egal de participare la concurs a oricărei persoane care întruneşte condiţiile stabilite;
- Competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;
- Imparţialitate – aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor unice de selecţie;
- Transparenţă – prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CONCURSULUI


Art.2.1. Scop:
- Afirmarea breslei la nivel naţional prin creşterea calităţii pregătirii profesionale;
- Recunoaşterea publică a valorilor breslei.
Art.2.2. Obiective:
- Stimularea competitivitati profesionale a celor care activeaza in domeniul electric;
- Evaluarea competentelor si performantelor specifice la nivelul domeniului de activitate;
- Cunoasterea si popularizarea la nivel national a celor mai competitive realizari profesionale;
- Promovarea schimbului de experienţă.CAPITOLUL III
ORGANIZATORII CONCURSULUI


Art. 3.1. Organizatorul Concursului Naţional "Electricianul Anului 2013" este Asociatia Romana a Electricienilor – AREL, numită in continuare Organizator.
Art.3.2. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament oficial, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul http://www.arel.ro

CAPITOLUL IV
PARTENERII CONCURSULUI


Art.4.1. Partener în desfăşurarea „Concursului Naţional Electricianul Anului 2013” si sponsor principal, este firma SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA. http://www.schneider-electric.com

CAPITOLUL V
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI


Art.5.1. Concursul se desfăsoară în perioada 1 octombrie - 22 noiembrie 2013 şi are doua etape :
1. Etapa 1 – Etapa naţională, între 1 octombrie – 15 octombrie 2013
2. Etapa 2 – Etapa finală, desfăşurată pe 22 noiembrie 2013

CAPITOLUL VI
DREPTUL DE PARTICIPARE


Art.6.1. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.
Art.6.2. La acest concurs poate participa orice persoană fizică majoră care are o calificare in domeniul electric şi cetăţenie română
Art.6.3. Nu au dreptul de a participa, câştigătorii trofeului „Electricianul Anului” din anii precedenţi.
Art.6.4. Nu pot participa la acest concurs membri Consiliului Director al Asociaţiei Române a Electricienilor – AREL
Art.6.5. Nu pot participa la acest concurs angajaţii organizatorului, partenerilor şi sponsorilor concursului
Art.6.6. Nu pot participa la acest concurs soţii şi rudele membrilor comisiei de evaluare (juriului concursului), până la gradul al II – lea.

CAPITOLUL VII
ÎNSCRIEREA CONCURENŢILOR


Art.7.1. Înscrierea în concurs, presupune admiterea în Etapa naţională, pentru care concurenţii vor expedia urmatoarele documente:
- Copie act de calificare in domeniul electric
- CV – ul profesional al concurentului
- Recomandari (acest document nu este obligatoriu)
- Proba de concurs – prezentare descriere lucrare practicăCAPITOLUL VIII
TEMA ŞI PROBELE CONCURSULUI


Art. 8.1. Temele concursului din acest an vor avea ca subiect preferta : protectii in instalatiile electrice, energiile regenerabile si domotica.
Art.8.2. Proba de concurs în Etapa naţională, va avea ca subiect o lucrare practică aleasă liber de către fiecare participant, legată de tema concursului şi realizată de către aceştia personal, sau in cadrul unei echipe.
Art.8.3. (1) Proba de concurs cu prezentare lucrării practice, se va transmite numai în format electronic, având ilustraţii originale si neprelucrate electronic.
(2) Expedierea se va face până la data de 15 octombrie 2013, la adresa de e-mail info@asociatiaelectricienilor.ro
sau prezentate personal la sediul Asociaţiei Române a Electricienilor, din Şoseaua Olteniţei nr. 225 A, etaj 1, camera 6.
Art.8.4. Lucrarea care descrie proba practică trebuie sa fie prezentata în mod anonim, în format doc. sau pdf. Şi oate fi de orice nivel de tensiune si putere, din orice specialitate electrica care are legătură cu tema concursului.
Art.8.5. Participanţii au obligatia să transmită în timp util materialele şi sa se asigure telefonic sau prin e-mail de primirea acestora

CAPITOLUL IX
REPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII


Art.9.1. De organizarea şi desfăsurarea concursului răspunde Asociaţia Română a Electricienilor – AREL
Art.9.2. Prin participarea la acest concurs, toţi participanţii şi eventualii câştigători sun de acord şi se obligă respecte şi să se conformeze tuturor cerintelor şi condiţiilor impuse prin prezentul Regulament,nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători
Art.9.3. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a ntreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări ce apar ulterior stabilirii câştigătorilor şi acordării efective a premiilor.
Art.9.4. Pentru coordonarea şi evaluarea concursului se constituie la nivelul AREL, prin decizia Consiliului Director, o comisie de evaluare/jurizare a concurenţilor şi a materialelor prezentate în concurs, cu următoarea componenţă: Presedinte, secretar, membri.
Art.9.5. Organizatoriul nu îşi asuma răspunderea în cazul în care lucrările inscrise folosesc elemente de continut (texte, imagini, scheme etc.) care incalca drepturile de autor sau de securitate a datelor. Intreaga raspundere apartine concurentului care prezintă lucrarea ca fiind lucrare personală
Art.9.6. În cazul în care oricare dintre concurenti lezează drepturile sau afectează imaginea Organizatorului, Partenerilor, Sponsorilor sau a altor concurenti, in orice fel, va fi eliminat din concurs.
Art.9.7. Atribuţiile comisiei de de jurizare si evaluare.
(1) Preşedintele comisiei:
- răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului
- avizează lista premiilor concursului
- avizează lista câştigătorilor concursului
- semnează alături de partener/sponsor diplomele câştigătorilor/participanţilor
- anunţă rezultatele concursului
(2) Membri comisiei:
- întocmesc tema şi subiectele evaluării teoretice (testul grilă)
- asigură evaluarea concurenţilor
- asigură afişarea şi publicitatea rezultatelor


CAPITOLUL X
METODOLOGIA DE EVALUARE A CONCURENŢILOR


Art.10.1. Etapa naţională. (1) După încheierea termenului limită de înscriere a participanţilor,lucrările transmise de aceştia sunt centralizate de Preşedintele comisiei şi transmise spre evaluare comisiei de evaluare.
(2) Evaluarea naţională se face în exclusivitate de către membri comisiei/juriului şi se
consemnează într-o fişă de notare pentru fiecare concurent.
La evaluarea lucrărilor se va avea în vedere următoarele:
- lucrarea practică prezentată să fie relevantă şi în concordanţă cu tematica concursului
- conţinutul acesteia să fie clar exprimat, astfel încât să excludă orice ambiguitate
- să respecte legislaţia, standardele şi normativele ce reglementează domeniul
- să respecte normele de securitatea si sanătatea în muncă, conform Legii 319/2006
(3) Punctajul acordat de fiecare membru al comisiei, se înscrie de către secretarul comisiei în centralizatorul notarilor, pe baza caruia se declară participanţii în etapa finală.
(4) Rezultatele evaluării în etapa naţională se comunică participanţilor, în termen de maxim 15 zile de la încheierea jurizării, ocazie cu care sunt invitaţi să participe la etapa finală a concursului
Art.10.2. Etapa finală. (1) La evenimentul organizat cu ocazia RENEXPO 2013, in 22 noiembrie 2013, vor fi invitaţi toţi participanţii la acest concurs.
(2) La etapa finala a concursului, vor avea drept de participare, concurenţii clasati pe primele (4)patru locuri stabilite în evaluarea naţională.
(3) Concurenţii calificaţi în această etapa a concursului,vor trebui să susţină următoarele probe:
- un test grilă cu 15 subiecte din I 7 – Normativ privind proiectarea, executia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, Electrotehnică şi Legea 123/2012 – Legea energiei
- să prezinte în format PowerPoint şi să susţină în faţa comisiei lucrarea practică din etapa naţională, lucrare pe baza căreia s-a calificat în aceasta etapa a concursului.
Art.10.3. Departajarea concurenţilor. (1) Comisia de evaluare va corecta testul grilă al fiecarui concurent şi va trece punctajul obţinut în fişa de notare pentru fiecare dintre aceştia.
(2) Comisia de evaluare va nota cu un punctaj de la 1 la 10 fiecare prezentare de proiect.
(3) Punctajul acordat de fiecare membru al comisiei de evaluare, se înscrie de către secretarul comisiei în centralizatorul notărilor.
(4) Departajarea concurenţilor se va face în urma adunării punctajelor obţinute atât în etapa de evaluare naţională, cât şi în etapa de evaluare finală.
(5) Punctajul obţinut de concurenţi prin cumularea punctajelor obţinute pentru fiecare etapă a concursului, va reprezenta singurul criteriu de departajare a concurenţilor, pe baza caruia se declară ocupanţii locului I, II, III şi a Trofeului.
Art.10.4. Rezultatele „Concursului Naţional Electricanul Anului 2013”, se anunţă publicului de către Presedintele comisiei de evaluare, în ordine inversă locurilor ocupate
Art.10.5. La anunţarea rezultatelor se va face publică lista tuturor participanţilor şi punctajele obţinute de către aceştia.

CAPITOLUL XI
PREMIEREA CÂŞTIGĂTORILOR


Art.11.1. Organizatorul, cu sprijinul partenerilor şi sponsorilor ofera următoarele premii:
- Trofeul „Electricianul Anului 2013”
- diplomă de participare cu menţiunea: Locul I, Locul II, Locul III sau Menţiune pentru toţi participanţii
- premii constând în aparatură sau echipamente oferite de partenerii şi sponsorii concursului
Art.11.2. Organizatorul concursului, la propunerea comisiei de evaluare poate decide acordarea altor premii sau menţiuni speciale.
Art.11.3. Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare.

CAPITOLUL XII
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Art. 12.1. (1) Prin prezentul Regulament, Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea şi sponsorizarea acestui concurs, se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001,privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislatiei în vigoare.
Art.12.2. (1)Toate datele si documentele furnizate cu ocazia participarii la acest concurs pot fi folosite de Organizator in scopuri publicitare si informative.
(2) Participand la acest concurs sunteti de acord, ca in cazul castigarii unui premiu imaginea castigatorului si continutul lucrarii sa fie folosite in scopuri publicitare, sau pentru activitati viitoare de marketing.
(3) Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre în baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite în viitor de Organizator exclusiv pentru a informa participantii cu privire la noi concursuri si informatii pe teme care privesc demersurile Organizatorului.
Art.12.3. (1)În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa publice numele câstigatorilor si a premiilor acordate în cadrul acestui concurs.
(2) Lista câstigatorilor va fi afisata pe site-ul http://www.arel.ro . Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului.

CAPITOLUL XIII
LITIGII


Art.13.1. Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

CAPITOLUL XIV
DISPOZIŢII FINALE


Art.14.1. Concursul va putea fi intrerupt sau modificat doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului.
Art.14.2. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
Art.14.3.Prin inscrierea la acest concurs se considera cunoscut si acceptat prezentul Regulament.


ORGANIZATOR
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A ELECTRICIENILOR


PREŞEDINTE
Ion Calotă
mr marinel
Administratorul site-ului
 
Mesaje: 317
Membru din: Dum Aug 23, 2009 11:00 am
Localitate: Bucuresti Romania

Re: EDITIE JUBILIARA A CONCURSULUI NATIONAL ELECTRICIANUL ANULUI

Mesajde mr marinel » Dum Noi 17, 2013 12:02 pm

In cadrul Forumului Electricienilor din Romania de la Exporom din data de 22 noiembrie 2013 incepand cu ora 08:30 va avea loc:
Festivitatea de premiere a ediției a V-a a concursului National Electricianul Anului 2013.
Editia a -V- a fiind o editie jubiliara.


Sponsorii Concursului:
Schneider Electric: Website: http://www.schneider-electric.ro
KACO: Website: http://www.kaco-newenergy.com/index

In finala s-au calificat:
Cosmin George MIHOREANU din orasul Botosani
Marcel TUDOR din orasul Satu Mare
Nicolae Obreajan din orasul Pucioasa-Dambovita.
Valentin Ioan BADEA din orasul Bucuresti

PROGRAMUL Forumul Electricienilor din Romania.
08.30 Înregistrare
09.00
- Sistemele fotovoltaice rezidențiale provocarea anului 2014 - Noutăți legislative.
- Poate un sistem fotovoltaic să asigure autoconsumul - Este fezabil un sistem fotovoltaic rezidențial. Dacă da! Cum?
- Prezentarea finaliștilor concursului Electricianul Anului 2013.
- Sistemele fotovoltaice rezidențiale cu stocare - Oferte piață, Capabilități, Previziuni.
- Formarea profesională a instalatorilor de sisteme fotovoltaice - Cât de pregătiți suntem pentru aplicațiile rezidențiale. Este nevoie de certificarea instalatorilor.
- Prezentarea finaliștilor concursului Electricianul Anului 2013.
- Sunt pregătite băncile din Romania pentru creditarea sistemelor fotovoltaice. Sondaj Elaborat de Asociația Română a Electricienilor și concluziile acestuia.
- Festivitatea de premiere a ediției a V-a a concursului Electricianul Anului 2013

13.00 Finalul Forumului

ATENTIE: la sfarsitul festivitatii de premiere avem organizata tombola cu premi surpriza.

Locație: EXPOROM, Pantelimon-București/Ilfov
Str. Biruinței, N.98, Șoseaua de Centură București
Dată: 22 Noiembrie 2013.

La forumul Electricienilor organizat de Asociatia Romana a Electricienilor intrarea este libera pentru membri AREL si invitati.
Pentru a beneficia de o invitatie gratuita pentru a intra la Exporom membri AREL sunt asteptati la sediu pentru a-si ridica invitatiile.
sau
va puteti descarca o invitatie gratuita online de aici:
http://www.renexpo-bucharest.com/filead ... cebook.pdf
Va rog ca in invitatie la rubrica Compania care va invita sa treceti Asociatia Romana a Electricienilor.


Mai jos aveti un link cu informatii asupra locatiei si posbilitati de transport.
http://www.renexpo-bucharest.com/arrival.html?&L=1

Informatii despre eveniment pe saitul Renexpo.
http://www.renexpo-bucharest.com/romani ... .html?&L=1
mr marinel
Administratorul site-ului
 
Mesaje: 317
Membru din: Dum Aug 23, 2009 11:00 am
Localitate: Bucuresti Romania


Înapoi la Anunturi AREL

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Toate drepturile rezervate ASOCIATIA ROMANA A ELECTRICIENILOR. Copyrights 2017